Teenused
 •  Riistvara puhastus
 •  Arvuti optimeerimine
 •  Registrite ja protsesside korrastamine
 •  Viimaste uuenduste installerimine
 •  Viiruste ja Nuhkvara tõrje
 •  Süsteemi turvalisuse seadistamine
 •  Arvuti ja lisaseadmete paigaldus kliendi juures
 •  Traadiga ja traadita arvutivõrgu ehitamine
 •  Operatsioonisüsteemi ja draiverite installeerimine + uuendamine
 •  Arvuti riistvara paigaldus koos tarkvara installeerimise- ja seadistamisega

  Navigatsiooniseadmete Garmin tarkvara uuendamine, seadistus ja hooldus